FOTO ...

Nástroj uplatnitelný v mnoha žánrech
od worldmusic přes historicky inspirovanou hudbu po rock.

 

IRSKÉ BUZUKI

 

Nástroj odvozený od řeckého buzuki (původně třísborového nástroje), od něhož se liší hlavně plochou stavbou korpusu (u řeckého je loutnový) a používáním stejných strun ve sborech (u řeckého jsou u basů oktávové výšky). Ladění irského buzuki bývá kombinací mandolínového a akordového nebo čistě mandolínové, vždy však
o oktávu nižší než na mandolíně (soudobé řecké bývá laděno většinou kytarově).